Ved indtastning af data er der i gennemsnit 11,59% fejl[1]

Automatisering af manuelle arbejdsgange

En af de måske største, og i hvert fald mest overflødige udgifter for virksomheder, er dén til gentagende manuelle arbejdsgange. Dér hvor ansatte bruger flere timer hver uge på at indtaste data fra et system til et andet:

  • Fra Excel til et system
  • Fra en ordre til en faktura
  • Fra en mail til …

Eller mere procesorienterede opgaver:

  • Håndtering af kundeklager
  • Bestillinger
  • Styring af arbejdsgange mellem forskellige aktører

For den enkelte medarbejder er det måske ok at bruge 1½t hver uge på at kopiere data fra et system til et andet, men konsekvenserne kan være alvorlige for virksomheden:

Alt dette kan undgås vha. den rette softwareløsning der automatiserer de manuelle opgaver.

Hvor er flaskehalsene i din virksomhed?

Når arbejdsgangenes effektivitet ikke kan måles automatisk, kan det være svært – for ikke at sige umuligt – at få et overblik over hvor flaskehalsene i virksomheden er. Når arbejdsgangene derimod automatiseres, kan der nemt skabes et overblik. Data kan f.eks. indsamles automatisk og danne grundlag for en daglig, ugentlig eller månedlig rapport. Data kan også opfanges i realtid og visualisere, notificere eller alarmere om aktuelle status. Det giver kontrol over virksomhedens workflow, og hvor der skal sættes ind for at effektivisere yderligere. Jo flere af arbejdsgangene der automatiseres og/eller dokumenteres, jo nemmere er det at spotte flaskehalse og uhensigtsmæssige arbejdsgange i virksomheden.

Softwareløsninger der automatiserer de manuelle opgaver

En specialudviklet softwareløsning er ofte billigere end standardløsninger i det lange løb, da den netop er tilpasset virksomhedens behov. Løsningen kan integreres med de værktøjer der bruges i forvejen, og brugerfladen kan laves så enkel at den kan bruges og forstås af alle involverede, uanset tekniske kompetencer. Jo mere målrettet løsningen er ift. jeres udfordringer, jo hurtigere vil I opleve at investeringen betaler sig selv hjem igen. En relevant specialudviklet softwareløsning gør det nemmere at skalere virksomheden da den netop synliggør virksomhedens flaskehalse og dermed vækstmuligheder.

Flemming Westphal

Flemming Westphal

Udfyld formularen

-og jeg kontakter dig